Allt mer populärt att leasa tjänstebil

Bilen är för många företag en nödvändig del av en fungerande vardag. Medarbetare måste kunna ta sig till andra kontor, byggnadsplatser eller möjliga kunder och bilen är det smidigaste sättet att ta sig fram. Samtidigt är de358-4-leasa-tjanstebiln dock en stor kostnad och kostnaden stiger allt eftersom företagen får fler och fler bilar i sin ägo.

Det finns dock en mängd olika lösningar för att minska kostnaderna som kommer med tjänstebilar, företagsfordon och andra transporter. Ett av dessa är att spara pengar genom att leasa förmånsbil av LeasePlan, ett av de många företag som har en huvudsakligen nätbaserad verksamhet.

Att leasa tjänstebil innebär att man

  • Slipper jobbig administration kring bilägande och istället låter leasingföretaget sköta detta. Administration kostar tid och pengar som man nu kan lägga på något annat.
  • Kan byta och uppgradera sin bil då den gamla använts ett tag. De flesta avtal innebär att man har möjlighet att byta sin förmånsbil då den inte längre fungerar för företaget.
  • Spar stora kostnader som annars kommer med att faktiskt äga bilen. Tid på verkstaden, besiktningar och annat kostar varje företag pengar som man nu slipper.

Stort företag? Många bilar? Den som är intresserad av att leasa bilar och att få veta mer om de olika alternativ som finns kan ta del av information om just detta – läs mer om vad fleet management innebär här – möjligheterna att dra ned på kostnader du inte behöver ha är stora.

Även media uppmärksammar trenden att leasa tjänstebil och man kan idag hitta en mängd artiklar om just detta ämne. Även radio och TV har gjort inslag om att leasa tjänstebil – i en artikel från Sveriges Radio skriver de om det ökade intresset för att leasa bilen. Här kan man läsa mer om varför människor väljer att leasa tjänstebil och varför marknaden utvecklas mot denna form av bilägande istället för det klassiska sättet att äga bil.

Oavsett vilket alternativ ditt företag väljer är det onekligen ett faktum att bilen är ett hjälpmedel som underlättar i vardagen – både privat och på jobbet. Med bilen tar vi oss snabbt från punkt A till punkt B och bäst av allt – vi bestämmer själva i vilken takt vi vill ta vår resa. Vare sig just din resa är lång eller kort kan vi konstatera att bilen är en av vår tids största uppfinningar och att utvecklingen mot världens smartaste bilar fortsätter.

Leave a Reply