Hjälp för den som lever med ett funktionshinder

Det finns flera olika sorters funktionshinder, men de allra flesta behöver hjälp på något sätt. Ibland kan man klara sig på egen hand ganska bra, det är bara i vissa situationer som assistans är nödvändig. Andra behöver hjälp för att klara av till och med mindre uppgifter i vardagslivet. Barn som har funktionshinder har sina alldeles egna problem, vilket påverkar hela familjen.

Om ens barn har ett funktionshinder, vare sig det är psykiskt eller fysiskt, så kan man ansöka om assistansersättning. Vissa barn behöver hjälp med att tvätta sig eller klä på sig. Andra har svårigheter med kommunikation, något som kan hjälpas med rätt stöd. TRF Assistans hjälper till med personlig assistans i Bromma, så att dessa barn kan klara av vardagen.

Vad kan man få hjälp med?

Vilken hjälp som behövs varierar naturligtvis med hur gravt funktionshindret är. Det kan handla om fysisk hjälp, som nämnts kan en del barn behöva hjälp med att äta, klä på sig eller liknande handlingar. Men det kan också handla om annan form av assistans, som när man går till skolan eller fritidsaktiviteter. Läs mer om hur personlig assistansvägledning fungerar och vad det kan innebära.

När man får stöd och hjälp av rätt person så kommer barnet att trivas och utvecklas. Alla har sin egen personlighet och man har rätt till att låta denna växa och mogna till sig. Oavsett hur gammal man är kan en bra assistant vara just det som gör att man lyckas.

102-4-rullstol

Det finns vissa kriteria som måste uppfyllas för att man ska kunna ansöka om assistansersättning. Hur många timmar i veckan man behöver hjälp, till exempel, eller hur stora funktionshindren är. Det handlar om ganska stora pengar, så ibland kan man möta en negativ mur. I den här artikeln från Sveriges Radio kan man läsa om Daniel som förlorat sin assistansersättning, och vad det innebär för honom.

Man väljer själv vem som ska anordna assistensen, och många väljer att anlita någon. Ett barn med funktionshinder kan innebära mycket merarbete inom flera olika aspekter av livet och det kan vara skönt att inte vara den enda att hjälpa till. Plus att det är bra för barnet att möta olika personer, i alla fall sådana som trivs med sitt jobb och behandlar sina klienter med respekt. Även de som är mycket unga, som alla de barn som har olika funktionshinder.

Leave a Reply