När kikarsiktet blir bevis

Förr i tiden jagade man med spjut och pilbåge. Jakten var under denna tid betydligt mer farlig än vad den är idag. Många människor var också beroende av att få med sig kött hem till deras familjer. Idag är detta ett minne blott, i alla fall i Sverige. Många jägare försöker i stället införskaffa den senaste utrustningen. 

Bra  jaktkläder är ett måste för en dag utomhus. Det är också viktigt att ta med sig rikligt med proviant för att orka med en heldag i skogen. Viktigast av allt är kanske vapnet. Det finns en hel del olika modeller att välja mellan. I Sverige kanske inte utbudet är lika stort på grund av att vi har lagar som reglerar detta.

Man behöver inte leta länge för att hitta ett lämpligt skjutvapen. Under den senare hälften av 1900-talet blev det populärt med kikarsikte. Dessa små apparater gjorde det betydligt enklare att hitta sitt mål. En del konservativa jägare var dock inte särskilt imponerade av denna nya uppfinning. Man ansåg att det var en större utmaning att endast låta blotta ögat hitta målen.

Kikarsiktet blev därmed ett slags bevis för vilken erfarenhet man har. En erfaren jägare behöver kanske inte köpa den senaste modellens kikarsikte. Samtidigt finns det en stor konkurrens i skogarna. Många djur får endast skjutas under vissa perioder på året. Ibland handlar det bara om ett fyrtiotal individer.

När man får chansen på exempelvis en älg vill man därför inte missa sina skott. I dessa fall vill man alltså ha de bästa förutsättningarna för att lyckas. Bytet är trots allt den största trofén. Om man har använt ett kikarsikte eller inte är således av mindre relevans i det långa loppet. I slutet av dagen är det kanske bara de övriga medlemmarna i jaktlaget som känner till detaljerna.

Nackdelar med hjälpmedel 

Med ett bra kikarsikte för jakt kommer du långt. Men det måste väl finnas några nackdelar?

  • Klimatet kan utgöra ett hinder. En del kikarsikten är väldigt känsliga för regn och fukt. Ibland kan man behöva putsa glaset hela tiden. Detta stör fokuset och det kan kännas helt onödigt att använda ett hjälpmedel som behöver så mycket omsorg.
  • Detta går hand i hand med ögonens anpassning till förstoringsglaset. Ibland behöver ögonen några sekunder för att anpassa sig. Det kan handla om kritiska sekunder om man har fått syn på ett byte. 
  • Det finns dock lösningar för dessa problem. Man kan köpa ett dyrare kikarsikte som minimerar dessa hinder. Dessa produkter brukar dock vara rätt dyra, och det är inte säkert att glasets koncentration passar just dig. 
  • Det finns däremot ett problem som inte går att lösa så enkelt. När man är ute och jagar så kan det vara svårt att gå varsamt fram och vara försiktig med sina saker. Kikarsikten är dock väldigt känsliga för stötar och dylikt. Om du tappar siktet på marken kan det gå sönder. Det kan också gå sönder om du inte är försiktig med förvaringen.
  • Slutligen bör det tilläggas att många äldre gevär saknar naturliga ingångar för kikarsikten. I dessa fall kan man behöva borra fast det. Det finns givetvis modeller som kan fästas på vapnet, även om det inte är säkert att de passar.

Fördelar och nackdelar präglar nästan alla val i livet. Erfarenhet är alltid viktigt. Det ger oss förmånen att kunna göra egna avvägningar om risker och annat. Om man har varit ute i skogen och jagat flera gånger så vet man förmodligen vilken typ av kikarsikte man behöver. Man har också lärt sig att hantera det känsliga glaset. 

Avståndsbedömning

Kikarsikte nyckel i utredning enligt SVT. Avståndsbedömningen är ett stort problem för många. Man vill i regel ställa in kikarsiktet för ett visst antal meter. Men hur ska man egentligen kunna styra över detta om bytet kommer för nära? Det handlar ofta om några sekunder när man har ett bra läge. Att förändra glasets koncentration under denna tid kan vara förödande.

Det finns många diskussioner om detta. En del jägare hävdar att de dyrare kikarsiktena kan hantera detta på egen hand. Samtidigt vittnar många om att denna egenskap inte är särskilt pålitlig. I grund och botten tenderar man att välja en specifik inställning för att man tror att bytet kommer komma på ett visst ställe. Man sitter ofta på ett jaktpass och kollar ut över en del av skogen där man förväntar sig kunna ta ett skott när bytet kommer.

Detta går hand i hand med klimatet. Ibland kan det vara disigt och fuktigt. Andra gånger är det perfekt väder, förutom att solen lyser starkt. Även dessa faktorer kommer påverka siktet. Om man vet vilket väder det kommer vara kan man bara ställa in siktet. Detta är som sagt inte ett problem. I Sverige tenderar dock vädret att byta karaktär snabbt. En solig dag kan snabbt bli regnig och blåsig. 

Slutligen bör det nämnas att en del jägare ägnar sig åt matematiska uträkningar när de ställer in siktet. I dessa fall bör man dock vara säker på att bytet alltid kommer komma på ett specifikt avstånd. Om man är säker på sin sak kan man i vilket fall spara pengar. Billiga kikarsikten fungerar ofta utan problem. Man måste dock ställa in dem själv. Man kan inte heller räkna med att de kommer hålla för stötar och dylikt. Detta är dock inget problem om man sitter på ett och samma ställe.

Sammanfattning

Du måste hålla reda på dina kikarsikten. Som jägare är du säkert van vid att hålla reda på sakerna. De svenska vapenlagarna gör att varje jägare måste ta ansvar. Man måste nämligen ha ett rent brottsregister för att få licens. Man måste också vara lämplig som person. De använder lite olika metoder för att avgöra om du är lämplig eller inte.

Om du endast ska äga en pistol i samlarsyfte måste du inte ha en jaktlicens. Du måste dock ha ett genuint intresse för pistoler samt en annan typ av licens. Det får inte finnas några tvivel gällande dina intentioner. Man kan också få licens om man är med i en skytteklubb. I detta fall har man inte som syfte att använda vapnen ute i naturen. Man får endast skjuta på officiellt registrerade banor, och man måste ofta välja en specifik klubb. 

Reglerna gällande förvaring är dock strikta för alla dessa olika licenser. Man måste förvara både vapen och kikarsikten trygg i hemmet.

Krasst sett ska också alla hjälpmedel ligga i tryggt förvar, även om vissa hjälpmedel kanske inte är olagliga att inneha även om du skulle sakna licens. Myndigheterna vill dock att det ska vara svårt att få tag på vapen för kriminella och personer med onda avsikter. Det är därför inte särskilt att förstå varför man har infört detta regler. 

Leave a Reply