Nya lagar inom skönhetsindustrin

Skönhetsindustrin har växt snabbt. Många människor har sett detta som en bra trend. Det är ofta bättre att lägga pengar på sin egen hälsa snarare än produkter. Samtidigt har flera orosmoln visat sig längs horisonten. Det finns exempelvis tillverkare av krämer och dylikt som inte använder skonsamma ingredienser för kroppen. Ett ännu större problem är de ingrepp som genomförs av personal som saknar kompetens.

Just skönhetsingreppen har blivit väldigt populära under de senaste 10 åren. När vi tänker på ingrepp tänker vi ofta på operationssalar där läkare och sjuksköterskor arbetar med patienter. Verkligheten ser dock ofta annorlunda ut. Många unga kvinnor vill exempelvis göra läppförstoringar. I dessa fall är det inte tal om att besöka en stor operationssal. I majoriteten av fallen kommer man inte heller behandlas av en läkare. Om man har tur så är det en sjuksköterska som genomför läppförstoringen.

Granskningar har dock visat att personalen i många fall helt saknar vårdutbildning. Som lekman tänker man att detta borde vara olagligt. Tyvärr så förekommer detta dagligen runt om i landet. Den nya lagen vill råda bot på detta. Personal som genomför dessa ingrepp måste ha någon form av vårdutbildning.

Det finns dock ett problem. Skönhetsbranschen är i ständig rörelse. Nya behandlingsmetoder blir snabbt populära, och inom loppet av några månader kanske flera tusen unga kvinnor vill genomföra ett nytt ingrepp. Lagstiftarna hänger inte riktigt med i svängarna, och det är kostsamt att hela tiden lägga fram nya lagförslag för nya behandlingsmetoder.

Myndigheterna vill därför införa en heltäckande lag som också ska täcka nya behandlingsmetoder.

Som konsument kan det vara svårt att orientera sig i marknadsdjungeln. Många kliniker utlovar de bästa resultaten. Man vill dock veta på förhand om personen som ska utföra behandlingen har tillräcklig kompetens. Ditt bästa val är  Odenplansklinken – Skönhetssalong på Odenplan .

Lokaler och marknadsföring

När man besöker ett sjukhus tar man för givet att lokalerna ska vara rena. Skönhetssalonger brukar också vara rena. Samtidigt kan det finnas andra faktorer som de inte riktigt förstår för att de saknar utbildning.

När man genomför ett ingrepp ska miljön runtomkring vara steril. Detta är otroligt viktigt. Det sänker bland annat risken för infektion. Tyvärr har man inte kunnat tagit dessa faktorer för givet när det kommer till skönhetsindustrin. 

Den nya lagen tar fasta på detta.

  • Man kommer införa krav på hur lokalerna ska vara utformade. Man ska inte kunna slarva med hygienen. Detta kräver dock resurser från myndighetshåll. Man måste bland annat genomföra rutinkontroller. Detta är ett nödvändigt ont då det handlar om patientsäkerheten. 
  • Marknadsföringen är ett annat problem. Många kliniker marknadsför guld och gröna skogar. Man skriver bland annat att all personal har relevant utbildning. Tyvärr har detta visat sig vara falskt i många fall. Det är endast medierna som har kunnat upptäcka dessa lögner genom deras granskningar. Det finns förmodligen ett stort mörkertal över antalet salonger som bedriver falsk marknadsföring. 

Detta skapar en rätt negativ bild av skönhetsbranschen. Vi vill dock poängtera att branschen förmodligen befinner sig i växtvärk. Det finns givetvis seriösa kliniker som tar patientsäkerheten på största allvar.

Det finns däremot ett antal aktörer som försöker göra snabba vinster. Lagförslaget är främst inriktat på deras verksamhet. Ett stort problem är att många unga människor gör dessa ingrepp. De är inte alltid säkra på vilka risker det kan medföra.

Äldre personer är i regel mer riskmedvetna. Som vuxen skulle man säkert ifrågasätta personalen och dess behandlingsmetoder innan ingreppet. Det handlar inte om att man vill förringa deras kompetens. Man är dock medveten om hur viktigt det är att ta hand om sin egen hälsa.

Genomslag i branschen

SVT tar upp frågan om lagförändringar inom skönhetsbranschen. Denna förändring har varit efterlängtad. Det är som sagt medierna som i hög grad har genomfört granskningarna. I vanliga fall bör det inte vara så. 

Men varför tar det så lång tid att implementera en ny lag? Det finns byråkratiska hinder som gör att det tar tid. Det hör också till sakens natur att man måste granska branschen innan man kan införa en lag. Flera kriterier måste uppfyllas.

Ibland kan man tycka att de svenska myndigheterna agerar långsamt. Samtidigt måste man vara medveten om att det ofta blir bra när man väl inför nya regler. I detta fall måste man dessutom ta höjd för att branschen är i ständig förändring. Gårdagens metoder blir snabbt passé, vilket banar väg för nya behandlingar som kanske inte omfattas av ett lagförslag.

Men varför har denna bransch blivit så stor? Skönhetsbehandlingar som lyfter, läs mer i Expressen. Denna artikel vittnar om att många förebilder till ungdomar gör ingrepp. De postar sedan resultaten på sociala medier. De kanske inte uppmanar till att genomföra ingrepp. Indirekt blir dock ungdomarna inspirerade.

Är detta ett problem? Kanske om branschen får stå utanför lagens långa arm. Det kan också vara ett problem om ungdomarna gör ingrepp av fel anledning. Detta är dock en större fråga som vi inte kommer att ta upp i denna artikel.

Vi vill i vilket fall poängtera att problemet finns och att det inte kommer att försvinna bara för att man inför en lag. Kanske måste andra samhällsaktörer ta ett större ansvar och utbilda ungdomarna. Vuxna kommer som bekant alltid bestämma över deras egna kroppar. När man är vuxen så förväntas man dock kunna ta sina egna beslut och även ta konsekvenserna för detta. 

Det är också viktigt att skönhetsbranschen tar sitt ansvar i denna fråga. Detta har vi dock pratat om flera gånger i denna artikel.

Leave a Reply