Skära med precision

Det är helt fantastiskt hur precist man kan skära genom att använda sig av vatten. De mest svårskurna material, som stål, gummi och även granit kan formas som man vill med vattenskärning. Det låter enkelt, och principen är inte svår, men det kräver bra maskiner och en god teknik.

MU127-vattenkraft

Bland det bästa är Limo vattenskärning. Man använder sig av en vattenstråle med mycket högt tryck, med eller utan abrasivmedel. Strålen är tunn, men skär mycket väl. Rent vatten lämpar sig bäst för att skära lite mjukare material, som gummi, plast eller matvaror. Om man har ett hårdare material kan man blanda in sandpartiklar som gör att vattenstrålen kan ta sig igenom utan problem. Det blir som en fin stråle som slipar sig igenom materialet.

Vattenskärning används för många olika produkter. Bland annat passar det alldeles utmärkt för lego, skyltar och mycket annat. Fördelarna med Limo vattenskärning är bland annat att det brukar räcka med den skärning man gör, det kräver vanligtvis ingen efterbehandling. Detta innebär att färre personer hanterar materialet, och det går mycket fortare från början till slut. Med andra ord kostar det inte så mycket, om man ser på den totala kostnaden, och man kan processera fler exemplar på kortare tid.

En annan fördel med Limo vattenskärning är att man inte behöver använda farliga kemikalier för att uppnå ett gott resultat. Därför blir det heller inga hälsovådliga gaser eller ångor under arbetets gång. Detta är ett stort problem inom industrin där många har blivit sjuka innan man kom underfund med olika risker, eller måste arbeta med skrymmande skyddskläder. Vattenskärning skadar heller inte materialet, det är ingen risk att kemiska ämnen droppar eller fräter på ytan.

Man kan ställa in vattenskärning för en viss design, och sedan skära allt med samma inställning. Denna skapar man först i ett cad-program. Med Limo vattenskärning kan man lyckas med mycket komplicerade mönster och det blir helt perfekt- varje gång. Toleransen är mycket liten och resultatet blir därför bättre. Kanterna blir inte hackiga, man kan nästan sälja produkten med en gång, utan att först behöva förbättra materialets kanter. Det blir heller inga sprickor i materialet, eftersom vattnet inte skapar de spänningar som hårdare verktyg ofta gör.

Att kunna utnyttja en naturprodukt som vatten är en fantastisk uppfinning. Det leder till en sundare arbetsplats samtidigt som resultatet blir mycket precist. Man använder idag denna metod inom flera olika delar av industrin, från leksaker till fordon.

Leave a Reply