Skillnaden mellan cigaretter och e-cigaretter

Man har länge insett att något måste förändras inom tobaksbranschen. Klassiska tobakscigaretter är väldigt farliga för hälsan, och enligt vissa röster i samhället borde man förbjuda dem. De svenska myndigheterna är däremot inte redo att gå så långt. De har dock infört flera skatter som ökar priserna. Man har även gjort sitt yttersta för att informera befolkningen om riskerna. I ljuset av allt detta kommer e-cigaretterna som en räddande ängel.

Men vad är egentligen e-cigaretter och hur skiljer de sig från de klassiska tobakscigaretterna?

En stor skillnad är att röken inte är lika farlig. Vanliga cigaretter innehåller ett stort antal ämnen som är farliga för kroppen. Dessa ämnen inhalerar rökarna frivilligt ner i sina lungor, trots att många är medvetna om riskerna.

E-cigaretter innehåller endast artificiell rök som inte innehåller samma farliga ämnen. Denna rök innehåller ofta någon form av sötningsmedel. Tilläggas bör dock att man fortfarande forskar om riskerna med denna rök. Man har dock inte hittat något som vittnar om att den är lika farlig som den rök som kommer från tobakscigaretter.

En annan viktig skillnad är förekomsten av nikotin. Vissa produkter innehåller inte nikotin överhuvudtaget, andra innehåller endast en begränsad mängd. Många produkter är med andra ord skapta för så kallad avvärjning. Användaren kan därför gå över till e-cigaretter för att på ett lugnt och säkert sätt sluta helt med rökning.

I andra fall anser man att e-cigaretterna är tillräckligt säkra för att användas på en daglig basis. I dagsläget verkar det inte finnas särskilt mycket forskning som pekar på motsatsen. Samtidigt bör det tilläggas att överkonsumtion alltid är farligt, oavsett om det handlar om e-cigaretter eller godis.

Vill du t.ex. prova tobaksfritt snus? Se här: https://www.vapes.se/kategori/tobaksfritt-snus-nikotinpasar/.

Denna e-handel har ett stort sortiment av produkter och du kan lita på att du får din leverans endast några dagar efter beställning.

Användarvänlighet

Röklukt är aldrig trevligt och den kan dessutom vara farlig. Myndigheterna har därför vidtagit flera åtgärder för att förhindra röklukt i offentliga utrymmen. Man har dessutom spenderat mycket tid med att utbilda befolkningen om passiv rökning, d.v.s. att en person som inte röker kan ta skada av en rökare. Men vad gäller egentligen för e-cigaretter? 

  • E-cigaretter har samma krav som vanliga tobakscigaretter. Man får inte röka dessa på offentliga platser och man måste ta hänsyn och använda sig av dedikerade rökrutor. Om detta är ett rimligt krav tåls dock att diskuteras.
  • E-cigaretter och dess rök sätter sig nämligen inte på möbler och kläder. Lukten är inte heller frän eller stark. Du har säkert redan känt dess lukt, som ofta påminner om något sött eller fräscht.

Men varför är reglerna så strikta när skillnaderna är så stora?

  • Det finns fortfarande för lite forskning som kan påvisa dessa skillnader, även om mycket pekar på att det finns ett alternativ som är betydligt säkrare. De svenska myndigheterna vill därför inte ta några risker innan det finns forskning.
  • En annan poäng är aversion mot rökning i största allmänhet. Man anser generellt sett att rökning är negativt, oavsett om den innehåller farliga ämnen eller inte. Skulle regeringen särbehandla e-cigaretter kan det tolkas som ett helt säkert alternativ.
  • Det handlar med andra ord om signalpolitik. Detta är ett väldigt känsligt område som regering och myndigheter måste vara försiktiga med.

Att det finns stora skillnader bör det inte råda något tvivel om. Vi kan däremot inte räkna med att myndigheterna ska stödja ett alternativ bara för att det inte innehåller direkt farliga ämnen. Varje individ måste därför ta ett eget beslut med utgångspunkt från den egna hälsan. 

Tobak och nikotin

Forskare undersöker om snus kan skydda mot corona. Det är möjligt att vissa ämnen, som generellt sett är dåliga för oss, kan hjälpa oss mot farliga virus. Samtidigt måste man ta dessa påståenden med en nypa salt, och följa vad experterna säger inom området. Det är enkelt gjort att dra förhastade slutsatser om något som passar ens egna preferenser.

Samtidigt måste vi diskutera tobak och nikotin. E-cigaretter innehåller generellt sett inte tobak, vilket gör att användarna av dessa produkter inte behöver bekymra sig om dess faror. Generellt sett kan man säga att tobak inte har några direkta hälsofördelar.

Många e-cigaretter innehåller däremot nikotin. Detta är ett beroendeframkallande ämne, vilket förmodligen inte har kringgått någon på grund av varningstexterna. Men hur farligt är egentligen nikotin?

Återigen vill vi poängtera att man alltid ska lyssna på vad experterna säger. Samtidigt kan man krasst sett säga att nikotin inte är direkt farligt för någon som i övrigt har en hälsosam livsstil. Klassisk rökning kombinerar dock flera farliga ämnen, som man dessutom inhalerar ner till lungorna. Det är därför inte särskilt konstigt att det finns risker.

Om du går över till e-cigaretter kan du se det som en början på slutet. Du kan använda produkter med en låg nikotinhalt, vilket gör att du bör kunna börja din avvärjning. 

En del användare har däremot inte för avsikt att helt sluta med e-cigaretter. De är redo att ta de eventuella riskerna med denna typ av rök samt konsumtionen av nikotin. Detta är ett individuellt val som inte bör påverkas av företag som försöker öka deras försäljning.

Krasst sett kan man säga att e-cigaretter är säkrare än tobakscigaretter. I grund och botten handlar det dock om rök som man inhalerar ner till lungorna. Detta är aldrig en bra sak, även om riskerna varierar. Du kan alltid fråga din läkare för att få en professionell åsikt. 

Sammanfattning

Det finns viktiga skillnader, varav några som vi har redogjort för i den här artikeln. En viktig skillnad är innehållet i e-cigaretter respektive tobakscigaretter. E-cigaretter innehåller mindre farliga ämnen och man hävdar att röken är ofarlig, även om det finns olika teorier om hur farlig den är.

Det bör också tilläggas att tobakstillverkarna genom åren försökt göra deras produkter säkrare. Samtliga experter menar dock att vanliga cigaretter är direkt farliga, och myndigheter och andra institutioner försöker hela tiden få medborgarna att sluta med denna dåliga vana.

Röklukten är en annan viktig fråga. Vi har alla blivit varnade om riskerna för att inhalera rök från cigaretter, även om den kommer från en annan person. Man har därför infört specifika områden där man får röka. Det är i regel förbjudet i samtliga offentliga utrymmen.

Här finns det ingen skillnad mellan de två olika produkterna. De omfattas båda av förbuden från myndighetshåll. Samtidigt brukar inte människor störas av e-cigaretter. De luktar inte fränt och de sätter sig inte på kläderna. Detta är en viktig skillnad, speciellt med tanke på att lukten från tobakscigaretter tenderar att sätta sig överallt, på kläder, möbler och huden.

Vi hoppas att fler etablerade skillnader tillkommer i framtiden, inte minst från myndighetshåll. Först då kan vi verkligen prata om konkreta skillnader.

Leave a Reply