Category Archives: Uncategorized

Uncategorized

När kikarsiktet blir bevis

Förr i tiden jagade man med spjut och pilbåge. Jakten var under denna tid betydligt mer farlig än vad den är idag. Många människor var också beroende av att få med sig kött hem till deras familjer. Idag är detta ett minne blott, i alla fall i Sverige. Många jägare försöker i stället införskaffa den senaste utrustningen. 

Bra  jaktkläder är ett måste för en dag utomhus. Det är också viktigt att ta med sig rikligt med proviant för att orka med en heldag i skogen. Viktigast av allt är kanske vapnet. Det finns en hel del olika modeller att välja mellan. I Sverige kanske inte utbudet är lika stort på grund av att vi har lagar som reglerar detta.

Man behöver inte leta länge för att hitta ett lämpligt skjutvapen. Under den senare hälften av 1900-talet blev det populärt med kikarsikte. Dessa små apparater gjorde det betydligt enklare att hitta sitt mål. En del konservativa jägare var dock inte särskilt imponerade av denna nya uppfinning. Man ansåg att det var en större utmaning att endast låta blotta ögat hitta målen.

Kikarsiktet blev därmed ett slags bevis för vilken erfarenhet man har. En erfaren jägare behöver kanske inte köpa den senaste modellens kikarsikte. Samtidigt finns det en stor konkurrens i skogarna. Många djur får endast skjutas under vissa perioder på året. Ibland handlar det bara om ett fyrtiotal individer.

När man får chansen på exempelvis en älg vill man därför inte missa sina skott. I dessa fall vill man alltså ha de bästa förutsättningarna för att lyckas. Bytet är trots allt den största trofén. Om man har använt ett kikarsikte eller inte är således av mindre relevans i det långa loppet. I slutet av dagen är det kanske bara de övriga medlemmarna i jaktlaget som känner till detaljerna.

Nackdelar med hjälpmedel 

Med ett bra kikarsikte för jakt kommer du långt. Men det måste väl finnas några nackdelar?

 • Klimatet kan utgöra ett hinder. En del kikarsikten är väldigt känsliga för regn och fukt. Ibland kan man behöva putsa glaset hela tiden. Detta stör fokuset och det kan kännas helt onödigt att använda ett hjälpmedel som behöver så mycket omsorg.
 • Detta går hand i hand med ögonens anpassning till förstoringsglaset. Ibland behöver ögonen några sekunder för att anpassa sig. Det kan handla om kritiska sekunder om man har fått syn på ett byte. 
 • Det finns dock lösningar för dessa problem. Man kan köpa ett dyrare kikarsikte som minimerar dessa hinder. Dessa produkter brukar dock vara rätt dyra, och det är inte säkert att glasets koncentration passar just dig. 
 • Det finns däremot ett problem som inte går att lösa så enkelt. När man är ute och jagar så kan det vara svårt att gå varsamt fram och vara försiktig med sina saker. Kikarsikten är dock väldigt känsliga för stötar och dylikt. Om du tappar siktet på marken kan det gå sönder. Det kan också gå sönder om du inte är försiktig med förvaringen.
 • Slutligen bör det tilläggas att många äldre gevär saknar naturliga ingångar för kikarsikten. I dessa fall kan man behöva borra fast det. Det finns givetvis modeller som kan fästas på vapnet, även om det inte är säkert att de passar.

Fördelar och nackdelar präglar nästan alla val i livet. Erfarenhet är alltid viktigt. Det ger oss förmånen att kunna göra egna avvägningar om risker och annat. Om man har varit ute i skogen och jagat flera gånger så vet man förmodligen vilken typ av kikarsikte man behöver. Man har också lärt sig att hantera det känsliga glaset. 

Avståndsbedömning

Kikarsikte nyckel i utredning enligt SVT. Avståndsbedömningen är ett stort problem för många. Man vill i regel ställa in kikarsiktet för ett visst antal meter. Men hur ska man egentligen kunna styra över detta om bytet kommer för nära? Det handlar ofta om några sekunder när man har ett bra läge. Att förändra glasets koncentration under denna tid kan vara förödande.

Det finns många diskussioner om detta. En del jägare hävdar att de dyrare kikarsiktena kan hantera detta på egen hand. Samtidigt vittnar många om att denna egenskap inte är särskilt pålitlig. I grund och botten tenderar man att välja en specifik inställning för att man tror att bytet kommer komma på ett visst ställe. Man sitter ofta på ett jaktpass och kollar ut över en del av skogen där man förväntar sig kunna ta ett skott när bytet kommer.

Detta går hand i hand med klimatet. Ibland kan det vara disigt och fuktigt. Andra gånger är det perfekt väder, förutom att solen lyser starkt. Även dessa faktorer kommer påverka siktet. Om man vet vilket väder det kommer vara kan man bara ställa in siktet. Detta är som sagt inte ett problem. I Sverige tenderar dock vädret att byta karaktär snabbt. En solig dag kan snabbt bli regnig och blåsig. 

Slutligen bör det nämnas att en del jägare ägnar sig åt matematiska uträkningar när de ställer in siktet. I dessa fall bör man dock vara säker på att bytet alltid kommer komma på ett specifikt avstånd. Om man är säker på sin sak kan man i vilket fall spara pengar. Billiga kikarsikten fungerar ofta utan problem. Man måste dock ställa in dem själv. Man kan inte heller räkna med att de kommer hålla för stötar och dylikt. Detta är dock inget problem om man sitter på ett och samma ställe.

Sammanfattning

Du måste hålla reda på dina kikarsikten. Som jägare är du säkert van vid att hålla reda på sakerna. De svenska vapenlagarna gör att varje jägare måste ta ansvar. Man måste nämligen ha ett rent brottsregister för att få licens. Man måste också vara lämplig som person. De använder lite olika metoder för att avgöra om du är lämplig eller inte.

Om du endast ska äga en pistol i samlarsyfte måste du inte ha en jaktlicens. Du måste dock ha ett genuint intresse för pistoler samt en annan typ av licens. Det får inte finnas några tvivel gällande dina intentioner. Man kan också få licens om man är med i en skytteklubb. I detta fall har man inte som syfte att använda vapnen ute i naturen. Man får endast skjuta på officiellt registrerade banor, och man måste ofta välja en specifik klubb. 

Reglerna gällande förvaring är dock strikta för alla dessa olika licenser. Man måste förvara både vapen och kikarsikten trygg i hemmet.

Krasst sett ska också alla hjälpmedel ligga i tryggt förvar, även om vissa hjälpmedel kanske inte är olagliga att inneha även om du skulle sakna licens. Myndigheterna vill dock att det ska vara svårt att få tag på vapen för kriminella och personer med onda avsikter. Det är därför inte särskilt att förstå varför man har infört detta regler. 

Uncategorized

Nya lagar inom skönhetsindustrin

Skönhetsindustrin har växt snabbt. Många människor har sett detta som en bra trend. Det är ofta bättre att lägga pengar på sin egen hälsa snarare än produkter. Samtidigt har flera orosmoln visat sig längs horisonten. Det finns exempelvis tillverkare av krämer och dylikt som inte använder skonsamma ingredienser för kroppen. Ett ännu större problem är de ingrepp som genomförs av personal som saknar kompetens.

Just skönhetsingreppen har blivit väldigt populära under de senaste 10 åren. När vi tänker på ingrepp tänker vi ofta på operationssalar där läkare och sjuksköterskor arbetar med patienter. Verkligheten ser dock ofta annorlunda ut. Många unga kvinnor vill exempelvis göra läppförstoringar. I dessa fall är det inte tal om att besöka en stor operationssal. I majoriteten av fallen kommer man inte heller behandlas av en läkare. Om man har tur så är det en sjuksköterska som genomför läppförstoringen.

Granskningar har dock visat att personalen i många fall helt saknar vårdutbildning. Som lekman tänker man att detta borde vara olagligt. Tyvärr så förekommer detta dagligen runt om i landet. Den nya lagen vill råda bot på detta. Personal som genomför dessa ingrepp måste ha någon form av vårdutbildning.

Det finns dock ett problem. Skönhetsbranschen är i ständig rörelse. Nya behandlingsmetoder blir snabbt populära, och inom loppet av några månader kanske flera tusen unga kvinnor vill genomföra ett nytt ingrepp. Lagstiftarna hänger inte riktigt med i svängarna, och det är kostsamt att hela tiden lägga fram nya lagförslag för nya behandlingsmetoder.

Myndigheterna vill därför införa en heltäckande lag som också ska täcka nya behandlingsmetoder.

Som konsument kan det vara svårt att orientera sig i marknadsdjungeln. Många kliniker utlovar de bästa resultaten. Man vill dock veta på förhand om personen som ska utföra behandlingen har tillräcklig kompetens. Ditt bästa val är  Odenplansklinken – Skönhetssalong på Odenplan .

Lokaler och marknadsföring

När man besöker ett sjukhus tar man för givet att lokalerna ska vara rena. Skönhetssalonger brukar också vara rena. Samtidigt kan det finnas andra faktorer som de inte riktigt förstår för att de saknar utbildning.

När man genomför ett ingrepp ska miljön runtomkring vara steril. Detta är otroligt viktigt. Det sänker bland annat risken för infektion. Tyvärr har man inte kunnat tagit dessa faktorer för givet när det kommer till skönhetsindustrin. 

Den nya lagen tar fasta på detta.

 • Man kommer införa krav på hur lokalerna ska vara utformade. Man ska inte kunna slarva med hygienen. Detta kräver dock resurser från myndighetshåll. Man måste bland annat genomföra rutinkontroller. Detta är ett nödvändigt ont då det handlar om patientsäkerheten. 
 • Marknadsföringen är ett annat problem. Många kliniker marknadsför guld och gröna skogar. Man skriver bland annat att all personal har relevant utbildning. Tyvärr har detta visat sig vara falskt i många fall. Det är endast medierna som har kunnat upptäcka dessa lögner genom deras granskningar. Det finns förmodligen ett stort mörkertal över antalet salonger som bedriver falsk marknadsföring. 

Detta skapar en rätt negativ bild av skönhetsbranschen. Vi vill dock poängtera att branschen förmodligen befinner sig i växtvärk. Det finns givetvis seriösa kliniker som tar patientsäkerheten på största allvar.

Det finns däremot ett antal aktörer som försöker göra snabba vinster. Lagförslaget är främst inriktat på deras verksamhet. Ett stort problem är att många unga människor gör dessa ingrepp. De är inte alltid säkra på vilka risker det kan medföra.

Äldre personer är i regel mer riskmedvetna. Som vuxen skulle man säkert ifrågasätta personalen och dess behandlingsmetoder innan ingreppet. Det handlar inte om att man vill förringa deras kompetens. Man är dock medveten om hur viktigt det är att ta hand om sin egen hälsa.

Genomslag i branschen

SVT tar upp frågan om lagförändringar inom skönhetsbranschen. Denna förändring har varit efterlängtad. Det är som sagt medierna som i hög grad har genomfört granskningarna. I vanliga fall bör det inte vara så. 

Men varför tar det så lång tid att implementera en ny lag? Det finns byråkratiska hinder som gör att det tar tid. Det hör också till sakens natur att man måste granska branschen innan man kan införa en lag. Flera kriterier måste uppfyllas.

Ibland kan man tycka att de svenska myndigheterna agerar långsamt. Samtidigt måste man vara medveten om att det ofta blir bra när man väl inför nya regler. I detta fall måste man dessutom ta höjd för att branschen är i ständig förändring. Gårdagens metoder blir snabbt passé, vilket banar väg för nya behandlingar som kanske inte omfattas av ett lagförslag.

Men varför har denna bransch blivit så stor? Skönhetsbehandlingar som lyfter, läs mer i Expressen. Denna artikel vittnar om att många förebilder till ungdomar gör ingrepp. De postar sedan resultaten på sociala medier. De kanske inte uppmanar till att genomföra ingrepp. Indirekt blir dock ungdomarna inspirerade.

Är detta ett problem? Kanske om branschen får stå utanför lagens långa arm. Det kan också vara ett problem om ungdomarna gör ingrepp av fel anledning. Detta är dock en större fråga som vi inte kommer att ta upp i denna artikel.

Vi vill i vilket fall poängtera att problemet finns och att det inte kommer att försvinna bara för att man inför en lag. Kanske måste andra samhällsaktörer ta ett större ansvar och utbilda ungdomarna. Vuxna kommer som bekant alltid bestämma över deras egna kroppar. När man är vuxen så förväntas man dock kunna ta sina egna beslut och även ta konsekvenserna för detta. 

Det är också viktigt att skönhetsbranschen tar sitt ansvar i denna fråga. Detta har vi dock pratat om flera gånger i denna artikel.

Uncategorized

Skillnaden mellan cigaretter och e-cigaretter

Man har länge insett att något måste förändras inom tobaksbranschen. Klassiska tobakscigaretter är väldigt farliga för hälsan, och enligt vissa röster i samhället borde man förbjuda dem. De svenska myndigheterna är däremot inte redo att gå så långt. De har dock infört flera skatter som ökar priserna. Man har även gjort sitt yttersta för att informera befolkningen om riskerna. I ljuset av allt detta kommer e-cigaretterna som en räddande ängel.

Men vad är egentligen e-cigaretter och hur skiljer de sig från de klassiska tobakscigaretterna?

En stor skillnad är att röken inte är lika farlig. Vanliga cigaretter innehåller ett stort antal ämnen som är farliga för kroppen. Dessa ämnen inhalerar rökarna frivilligt ner i sina lungor, trots att många är medvetna om riskerna.

E-cigaretter innehåller endast artificiell rök som inte innehåller samma farliga ämnen. Denna rök innehåller ofta någon form av sötningsmedel. Tilläggas bör dock att man fortfarande forskar om riskerna med denna rök. Man har dock inte hittat något som vittnar om att den är lika farlig som den rök som kommer från tobakscigaretter.

En annan viktig skillnad är förekomsten av nikotin. Vissa produkter innehåller inte nikotin överhuvudtaget, andra innehåller endast en begränsad mängd. Många produkter är med andra ord skapta för så kallad avvärjning. Användaren kan därför gå över till e-cigaretter för att på ett lugnt och säkert sätt sluta helt med rökning.

I andra fall anser man att e-cigaretterna är tillräckligt säkra för att användas på en daglig basis. I dagsläget verkar det inte finnas särskilt mycket forskning som pekar på motsatsen. Samtidigt bör det tilläggas att överkonsumtion alltid är farligt, oavsett om det handlar om e-cigaretter eller godis.

Vill du t.ex. prova tobaksfritt snus? Se här: https://www.vapes.se/kategori/tobaksfritt-snus-nikotinpasar/.

Denna e-handel har ett stort sortiment av produkter och du kan lita på att du får din leverans endast några dagar efter beställning.

Användarvänlighet

Röklukt är aldrig trevligt och den kan dessutom vara farlig. Myndigheterna har därför vidtagit flera åtgärder för att förhindra röklukt i offentliga utrymmen. Man har dessutom spenderat mycket tid med att utbilda befolkningen om passiv rökning, d.v.s. att en person som inte röker kan ta skada av en rökare. Men vad gäller egentligen för e-cigaretter? 

 • E-cigaretter har samma krav som vanliga tobakscigaretter. Man får inte röka dessa på offentliga platser och man måste ta hänsyn och använda sig av dedikerade rökrutor. Om detta är ett rimligt krav tåls dock att diskuteras.
 • E-cigaretter och dess rök sätter sig nämligen inte på möbler och kläder. Lukten är inte heller frän eller stark. Du har säkert redan känt dess lukt, som ofta påminner om något sött eller fräscht.

Men varför är reglerna så strikta när skillnaderna är så stora?

 • Det finns fortfarande för lite forskning som kan påvisa dessa skillnader, även om mycket pekar på att det finns ett alternativ som är betydligt säkrare. De svenska myndigheterna vill därför inte ta några risker innan det finns forskning.
 • En annan poäng är aversion mot rökning i största allmänhet. Man anser generellt sett att rökning är negativt, oavsett om den innehåller farliga ämnen eller inte. Skulle regeringen särbehandla e-cigaretter kan det tolkas som ett helt säkert alternativ.
 • Det handlar med andra ord om signalpolitik. Detta är ett väldigt känsligt område som regering och myndigheter måste vara försiktiga med.

Att det finns stora skillnader bör det inte råda något tvivel om. Vi kan däremot inte räkna med att myndigheterna ska stödja ett alternativ bara för att det inte innehåller direkt farliga ämnen. Varje individ måste därför ta ett eget beslut med utgångspunkt från den egna hälsan. 

Tobak och nikotin

Forskare undersöker om snus kan skydda mot corona. Det är möjligt att vissa ämnen, som generellt sett är dåliga för oss, kan hjälpa oss mot farliga virus. Samtidigt måste man ta dessa påståenden med en nypa salt, och följa vad experterna säger inom området. Det är enkelt gjort att dra förhastade slutsatser om något som passar ens egna preferenser.

Samtidigt måste vi diskutera tobak och nikotin. E-cigaretter innehåller generellt sett inte tobak, vilket gör att användarna av dessa produkter inte behöver bekymra sig om dess faror. Generellt sett kan man säga att tobak inte har några direkta hälsofördelar.

Många e-cigaretter innehåller däremot nikotin. Detta är ett beroendeframkallande ämne, vilket förmodligen inte har kringgått någon på grund av varningstexterna. Men hur farligt är egentligen nikotin?

Återigen vill vi poängtera att man alltid ska lyssna på vad experterna säger. Samtidigt kan man krasst sett säga att nikotin inte är direkt farligt för någon som i övrigt har en hälsosam livsstil. Klassisk rökning kombinerar dock flera farliga ämnen, som man dessutom inhalerar ner till lungorna. Det är därför inte särskilt konstigt att det finns risker.

Om du går över till e-cigaretter kan du se det som en början på slutet. Du kan använda produkter med en låg nikotinhalt, vilket gör att du bör kunna börja din avvärjning. 

En del användare har däremot inte för avsikt att helt sluta med e-cigaretter. De är redo att ta de eventuella riskerna med denna typ av rök samt konsumtionen av nikotin. Detta är ett individuellt val som inte bör påverkas av företag som försöker öka deras försäljning.

Krasst sett kan man säga att e-cigaretter är säkrare än tobakscigaretter. I grund och botten handlar det dock om rök som man inhalerar ner till lungorna. Detta är aldrig en bra sak, även om riskerna varierar. Du kan alltid fråga din läkare för att få en professionell åsikt. 

Sammanfattning

Det finns viktiga skillnader, varav några som vi har redogjort för i den här artikeln. En viktig skillnad är innehållet i e-cigaretter respektive tobakscigaretter. E-cigaretter innehåller mindre farliga ämnen och man hävdar att röken är ofarlig, även om det finns olika teorier om hur farlig den är.

Det bör också tilläggas att tobakstillverkarna genom åren försökt göra deras produkter säkrare. Samtliga experter menar dock att vanliga cigaretter är direkt farliga, och myndigheter och andra institutioner försöker hela tiden få medborgarna att sluta med denna dåliga vana.

Röklukten är en annan viktig fråga. Vi har alla blivit varnade om riskerna för att inhalera rök från cigaretter, även om den kommer från en annan person. Man har därför infört specifika områden där man får röka. Det är i regel förbjudet i samtliga offentliga utrymmen.

Här finns det ingen skillnad mellan de två olika produkterna. De omfattas båda av förbuden från myndighetshåll. Samtidigt brukar inte människor störas av e-cigaretter. De luktar inte fränt och de sätter sig inte på kläderna. Detta är en viktig skillnad, speciellt med tanke på att lukten från tobakscigaretter tenderar att sätta sig överallt, på kläder, möbler och huden.

Vi hoppas att fler etablerade skillnader tillkommer i framtiden, inte minst från myndighetshåll. Först då kan vi verkligen prata om konkreta skillnader.

Uncategorized

värmland och New York

Jag kommer att skriva om konst, värmland och New York. Allt däremllan. Så ni kommer få en hel del att bita i!