Vilken revisor ska man vӓlja?

270-4-redovisningAlla behӧver ta hand om sin bokfӧring och ibland krӓvs det också en revisor. Men hur ska man veta vilken man ska vӓlja? Vad ska man se efter i en bra revisor?

Grundlӓggande ӓr naturligtvis utbildning och auktoritet, men det finns flera andra saker som kan vara skillnaden mellan en revisor som man tycker ӓr bra eller inte. Ibland kan det vara en fӧrdel om de kӓnner till den bransch man ӓr verksam i, eftersom vissa områden ӓr mycket speciella. Men ibland rӓcker det med en som har helt vanlig kunskap och erfarenhet.

Ӓr det dyrt med revisor?

Med tanke på vad en revisor kan hjӓlpa till med så blir det inte dyrt, men priserna kan verkligen variera. Speciellt lite mindre fӧretag brukar uppskatta en revisor som ӓr tillgӓnglig. En som kan fӧrklara alla de dӓr siffrorna på ett sӓtt som vem som helst kan fӧrstå. Och då framfӧr allt den vars fӧretag det handlar om, som vill veta om allt gått rӓtt till eller om något måste åtgӓrdas. Mer information om en billig redovisningsekonom hittar du på länken. Det behӧver inte kosta så mycket att få adekvat hjӓlp och bra kontakt med sin konsult.

Ӓven många fӧretag som inte har revisionsplikt vӓljer att redovisa sin verksamhet. Det ӓr ett sӓtt att visa upp att man inte har något att gӧmma, utan att allt fungerar som det ska. Många gånger kan detta vara avgӧrande fӧr nya kunder som ӧvervӓger vem de ska vӓnda sig till. Med tanke på hur många som fuskar i dagens lӓge kan en liknande ӧppenhet verkligen lӧna sig. En redovisningsbyrå i Stockholm är Bokoredo. De ӓr effektiva och lӓttillgӓngliga, alltid redo att svara på frågor och kommunicara med sina kunder. Man får sin egen konsulent som vet vem man ӓr, och kӓnner till fӧretaget.

Bokfӧring, revision, rapporter och sammanstӓllningar. Ibland kan det kӓnnas som att det blir enhel del pappersarbete, ӓven om de flesta anvӓnder sig av datorer idag. Men det ӓr ett sӓtt att ha kontroll, och det ӓr inte bara myndigheterna som ӧnskar detta. Alla bӧr veta exakt hur fӧretaget fungerar, vilka delar som ӓr starka eller svaga. Det ӓr hӓrifrån man sedan planerar sin strategi och marknadsfӧring. Samtidigt ӓr det ett sӓtt att inte glӧmma bort eller fӧrsinka viktiga inbetalningar och datum. En bra redovisningsbyrå ӓr dӓrfӧr mycket viktig, ett sӓtt fӧr fӧretaget att hålla sig uppdaterat och gå framåt.

Leave a Reply